Přihlásit
0 ks.
Zpět do kalkulátoru

Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

V objednávkovém formuláři je potřeba specifikovat:

  1. rozměr
  2. typ okna + identifikační číslo okna - do poznámky v objednávce.
  3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°) - do poznámky v objednávce

Vyměření okna:

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.

zaměření v-lite

 

Šířku a výšku v okenním křídle měříme tímto způsobem:

 
š .... (šířka)

Měříme od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě

uchycení žaluzie.

Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

 
v .... (výška)

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu rámu okenního

křídla, který zapíšeme do objednávkového formuláře žaluzie.

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

 

sklon střechy pro v-lite

 

POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°  (viz. obrázek).

 

Barva ……...... Profily a komponenty – stříbrná.

Lamely dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.

 

Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním zboží, ani špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných montážních firem.

©1994-2023 Styltex internetový obchodní dům s bytovým textilem